Obavijesti i popis putnika za Prvić

sub, 08.lip 2019

Kao i prošlih godina, i ove godine naša Frama organizira petodnevno ljetovanje na otoku Prviću u razdoblju od 17. do 21. srpnja. Kotizaciju je potrebno donijeti do 1. srpnja, a evo i popisa putnika:

 

 

 1. Mate Biško

2. Rafael Boban

3. Marija Grubišić

4. Lucija Mikulić

5. Anja Grubišić

6. Ljubica Penava

7. Lucija Jukić

8. Mate Bešlić

9. David Vukoja

10.Filip Zlopaša

11.Luka Bešlić

12.Ana Mandurić

13.Luca Senjak

14.Antea Šušnjar

15.Ivan Bešlić

16.Luka Malenica

17.Lara Budimir

18.Mirna Bago

19.Marija Martić

20.Stipe Mitar

21.Anđela Jukić

22.Frano Šego

23.Petar Jukić

24.Lucija Penava

25.Marko Marković

26.Anđelo Mandurić

27.Luka Mitar

28.Ivan Čutura

29.Mateja Kapular

30.Josip Vranjković

31.Jelena Kovač

32.Kristijan Mihalj

33.Ivan Jukić

34.Mate Bašić

35.Cvita Lončar

36.Vana Leko

37.Anđela Širić

38.Jelena Šušnjar

39.Ante Mandurić

40.Petra Martić

41.Marjan Jurišić

42.Ivana Jukić

43.Ana Šušnjar

44.Danijel Lončar

45.Frano Grubišić

46.Filip Petric

47.Ina Čamber

48.Ivan Galić

49.Ivan Penava

50. Zvonimir Mandurić

51. Josipa Crnogorac

52. Ivan Bogut

53. Josip Miloš

54. Jerko Zlopaša

55. Jure Bešlić

56. Ivan Čutura

57. Nina Mikulić

58. Anđela Rezo

59. Matijas Tomić

 

___________________________

 

 Martina Martić

 Mladen Begić

 Antonija Galić

 Ivan Lončar

 Matea Bošnjak 

 Julijana Galić

 Ana-Lucija Bakula

 Gordan Polić