Obavijesti i popis putnika za Prvić

sub, 08.lip 2019

Kao i prošlih godina, i ove godine naša Frama organizira petodnevno ljetovanje na otoku Prviću u razdoblju od 17. do 21. srpnja. Kotizaciju je potrebno donijeti do 1. srpnja, a evo i popisa putnika:

 

 

 1. Mate Biško

2. Rafael Boban

3. Marija Grubišić

4. Lucija Mikulić

5. Anja Grubišić

6. Ljubica Penava

7. Lucija Jukić

8. Mate Bešlić

9. David Vukoja

10.Filip Zlopaša

11.Luka Bešlić

12.Dana Jukić

13.Luca Senjak

14.Antea Šušnjar

15.Ivan Bešlić

16.Luka Malenica

17.Lara Budimir

18.Mirna Bago

19.Marija Martić

20.Stipe Mitar

21.Anđela Jukić

22.Frano Šego

23.Petar Jukić

24.Lucija Penava

25.Marko Marković

26.Anđelo Mandurić

27.Luka Mitar

28.Ivan Čutura

29.Mateja Kapular

30.Josip Vranjković

31.Jelena Kovač

32.Kristijan Mihalj

33.Ivan Jukić

34.Mate Bašić

35.Cvita Lončar

36.Ana-Marija Bago

37.Anđela Širić

38.Jelena Šušnjar

39.Ante Mandurić

40.Ana Penava V

41.Marjan Jurišić

42.Ivana Jukić

43.Ana Šušnjar

44.Danijel Lončar

45.Frano Grubišić

46.Filip Petric

47.Ina Čamber

48.Ivan Galić

49.Ivan Penava

__________________________

 

 Zvonimir Mandurić

 Robert Tolušić

 Lucija Ramljak

 Josip Miloš

 Jerko Zlopaša

 Josipa Crnogorac

 Jure Bešlić

 Anđela Vidović

 Iva Bagarić

 Matea Bašić

 Marko Leko

 Ivan Čutura

 Nina Mikulić

 Anđela Rezo

 Andrea Mikulić

 Ana Penava Z

 Petra Martić

 Matijas Tomić

 Vana Leko

 Mia Bešlić

 Ivan Bogut

 Ivan Martić

 Petra Pišković

 Jerko Bakula

 Ana Mandurić

 Martina Martić

 Mladen Begić

 Antonija Galić

 Ivan Lončar

 Matea Bošnjak 

 Julijana Galić

 Ana-Lucija Bakula

 Gordan Polić