Mama, tata, zašto ste me ubili?

ned, 18.velj 2018 Ivan Bešlić, dr. med.

U subotu 17. veljače 2018. u kinodvorani u Posušju je pred mnogobrojnim auditorijem održan drugi susret u ciklusu predavanja „Tabu na stolu“ na temu „Kontracepcija i abortus“.

Josip Bešlić, mag. educ. biol. et chem., objasnio je metode kontracepcije i abortivnih sredstava koje su na raspolaganju danas. Osvrnuo se na problematiku neodgovorna spolnog ponašanja, pod krinkom kontraceptivnih sredstava te kako mnogi iskorištavaju dostupne metode u cilju osobnog užitka, a ne u cilju kojem teži biologija, a to je reprodukcija i ostvarivanje potomstva.

Ivan Bešlić, dr. med., govorio je o problematici abortusa. U svojem izlaganju publici je približio metode i načine izvođenja pobačaja, osvrćući se na poražavajuće brojke koje se tiču abortusa. U svijetu se godišnje izvrši oko 42 milijuna pobačaja, a sama brojka je zasigurno mnogo veća, obzirom da je upola manje abortusa evidentirano, u odnosu na broj počinjenih pobačaja. Također, razjasnio je zakonsku regulativu u vezi ove tematike te se osvrnuo na ponašanje liječnika: između priziva savjesti i osobnih, ekonomskih interesa.

Fra Ivan Penavić je u svojem izlaganju iznio stavove Katoličke Crkve, ističući da je abortus smrtni grijeh, grijeh ubojstva. Publici je razjasnio sadržaj dviju papinskih enciklika: „Humanae vitae“ i „Evangelium vitae“ te naputka Zbora za nauk vjere „Donum vitae“. Sloboda koju je Bog dao čovjeku nije mehanizam za neodgovorno spolno ponašanje, korištenje kontraceptivnih sredstava te, sloboda dana čovjeku ne dozvoljava mu ubijati – čovjek nije gospodar kako svojega života, tako ni života nerođena djeteta. Službeni stav Crkve prema kontracepciji je nepromijenjen, usprkos iskrivljavanju riječi pape Franje, kontracepcija je s aspekta katoličkog morala neprihvatljiva, jer ako se čovjek odgovorno spolno ponaša, kontracepcija je zapravo sasvim nepotrebna.

Na kraju susreta prikazan je potresan animirani film Joška Marušića „Zašto su došli vlakom?“ koji prikazuje abortiranu djecu u svijetu kada bi im bila dana prilika za život.

Predavači zahvaljuju publici na veliku zanimanju za temu te pozivaju sve zainteresirane na sljedeći susret na temu „Medicinski potpomognuta (i/ili umjetna) oplodnja“ koji je planiran 17. ožujka ove godine, u 19 sati, u kinodvorani u Posušju.

Svi ste dobro došli!