Jer naša će nas riječ osuditi ili spasiti

ned, 07.sij 2018 Luca Senjak

Psovka je, prema riječima sv. Jeronima, strašnija od ikojega drugog grijeha. "Ona je bezbožni govor ustiju protiv Boga. Svaki drugi grijeh neka se usporedi s psovkom, neusporedivo je manji". Čovjek misli da će mu psovka pomoći u trenutcima tjeskobe i slabosti, no ta verbalna "grana kreativnosti" ima suprotan učinak na to i ne dovodi do rješenja prvobitnog problema. Psovka ili hula ne odnosi se samo na Boga, odnosi se i na svete osobe, Crkvu te sve što je povezano s Bogom.
Psovkom zloduh govori kroz psovače kojih, nažalost, ima sve više i više. U našoj okolini svakodnevno nailazimo na razne psovače i to se polako pretvara u "normalnu" pojavu. Više nam nije čudno kad vidimo dijete koje spominje Božje ime uzalud na najgori mogući način.
Za psovku se također kaže da je zaraza jer se brzo širi te jedan psovač može "zaraziti" svoju okolinu vrlo brzo.
Biblija spominje psovku i ne skriva imena najvećih bogohulitelja u povijesti. Također se spominje psovač koji je pred Mojsijem kamenovan jer je pogrdio Ime Božje. Zato moramo shvatiti da je psovka velika uvreda našemu Stvoritelju koji nam je dao nešto najvažnije: život. Naš smrtni život je samo priprema za ono što dolazi poslije njega: vječni život. Živjeti pobožnim životom, hvaliti i slaviti Boga bit je ovoga našega sadašnjeg života. Ispunjavamo li sve to?
Često čujemo kako je naš jezik naše najveće oružje. Zato pazimo što govorimo, jer naša će nas riječ osuditi, i naša će nas riječ spasiti.