Finalni popis za ljetovanje na Prviću

uto, 31.svibnja 2022 Frama Posušje

Donosimo vam konačan popis framaša koji prema dolascima na susrete i aktivnostima u sekcijama imaju prednost odlaska na ovogodišnje ljetovanje na otoku Prviću. Oni koji se nalaze iznad crne linije izravno upadaju, dok oni ispod linije upadaju ukoliko netko od framaša iznad linije otkaže svoju prijavu, i to redoslijedom odozgo prema dolje. Ukoliko netko ima bilo kakvih pitanja ili nedoumica, neka se obrati našem predsjedniku ili duhovnom asistentu.

Ime i prezime

1.Josip Miloš

2.Lara Budimir

3.Lucija Biško

4.Tihana Galić

5.Jelena Petrović

6.Josipa Mandurić

7.Magdalena Bagarić

8.Zvonimir Jukić

9.Valentin Jukić

10.Slavo Kovač

11.Lana Ramljak

12.Ivan Barišić

13.Mario Bešlić

14.Leona Senjak

15.Mia Bago

16.Mia Oreč

17.Ivan Mandurić

18.Ante Barišić

19.Josipa Jukić

20.Ana Širić

21.Lana Ćesić

22.Matej Jukić

23.Ivan Milićević 05

24.Emilija Budimir

25.Josip Mikulić

26.Andrija Galić

27.Gabrijela Tomić

28.Marta Bešlić

29.Sanja Đerek

30.Petra Landeka

31.Jelena Mandurić

32.Matej Ćorić

33.Lucija Bago

34.Matea Ramljak

35.Josipa Bašić

36.Sara Jurišić

37.Ivana Begić

38.Marija Vranjković

39.Leonardo Zlopaša

40.Ante Budimir

41.Nikolina Grubišić

42.Filip Oreč

43.Ana Galić („Grude“)

 44.Ana Galić (2006.)

45.Viktorija Jurišić

46.Tea Vlašić

47.Danijela Jukić

48.Mirna Bago

49.Petra Bešlić

50.Mario Crnogorac *

51.Filip Lončar 

52.Lana Dodig

53.Lana Lončar 

54.Matija Martić

55.Lana Petrović *

56.Lea Martina Romić*

57.Klara Galić

58.Meri Penava

_______________________________

59.Vinka Bago *

60.Petra Ćuk

61.Petra Miloš

62.Marija Crnogorac

63.Marija Buntić

64.Ana Miličević *

65.Marin Mihalj

66.Lucija Bešlić (3.b.)

67.Ana Bešlić (E)

68.Slavo Jukić

69.Jelena Lebo

70.Katja Vican

71.Frano Boban